14 maj, 2014

Cider och politik

Vår mat är mer än någonsin politik. Var den kommer ifrån, vad den innehåller och vad den har för efterverkningar på människors hälsa och på vår miljö. I Sverige är den mat som innehåller alkohol om möjligt än mer en politisk fråga än i andra delar av Europa. Den personlighetsklyvning som varje svensk uppväxt i alkoholmonopolets trygga famn måste genomgå för att ärligt få njuta av ett glas vin utan taskigt samvete är ett nästan oöverstigligt hinder i diskussionen om hur vi, tillverkar, säljer och marknadsför alkohol i vårt land.

I alkoholbranschen finns det få så missförstådda produkter som cider. Det vi i Sverige betraktar som cider och det som faktiskt är cider är två helt olika saker och den som vill arbeta för att cider gjord på 100% äppelmust ska ta sin rimliga plats i nomenklaturen får gå samma svåra balansgång för att å ena sidan försiktigt hävda sin rätt och å andra sidan inte förolämpa de tusen och åter tusen människor som gillar svensk ”cider” av normalt snitt.

Därför är det fint att som liten och hårt arbetande dryckesproducent och entreprenör få diskutera de frågor som vi ställs inför i vårt dagliga arbete, frågor med tydligt politiska dimensioner, med människor med insyn i och makt över hur vi i Sverige och i EU hanterar maten & drycken, dess ursprung och kvalitet.

Idag hade vi besök av två sådana personer. Anna-Maria Corazza Bildt och Edward Riedl. Anna-Maria är moderat och ledamot av Europaparlamentet. Med rötter i Italien och ett liv i Sverige och med en entreprenörs passion för sitt hemlands råvaror har hon lagt särskilt fokus på matfrågor. Edward är Västerbottnisk moderat riksdagsman som bland många andra frågor har ett särskilt fokus på svensk alkoholpolitik. Här var politiker som tog sig tid, var väl pålästa innan besöket och som ville höra hur vi upplever vår situation.

Vi berättade om iscider i Sverige, Europa och Kanada och om vårt arbete med att skapa en helt ny terroir för iscider i Västerbotten. Vi pratade också om villkoren som en liten leverantör till Systembolaget lever under, varför man inte kan få servera ett smakprov av sin egen produkt i sina egna lokaler och varför öl men inte cider med 3,5 % alkohol får säljas i dagligvaruhandeln. Mest tid ägnade vi dock åt hur vi kan få fram en tilläggsmärkning inom EU för den cider som faktiskt innehåller 100% äppelmust för att särskilja den från det som idag kallas cider med mindre än 15% äppelmust i innehållsförteckningen.

Vi tror och hoppas att besöket hos Brännland Cider faktiskt på längre sikt har positiv påverkan på alla de frågor som är viktiga för att vi ska kunna bygga en fantastisk svensk cidertradition till nytta för jordbruk, turism och gastronomi.

/Brännland Cider