Pressmeddelanden 12 juli, 2016

Brännland Cider Pernilla Perle 2015 i Systembolagets beställningssortiment

Idag släpper vi äntligen Brännland Cider Pernilla Perle över Systembolagets beställningssortiment. Artikelnumret är 88122. För någon vecka sedan släppte vi ett cidermanifest därför att Pernilla Perle markerar något nytt, inte bara för Brännland Cider, utan också för Svensk cider. 

Vi poängterar igen att Pernilla Perle inte har sin förebild i någon annan cidertradition. Den är helt sin egen, helt ett resultat av vad vi vill att en svensk cider ska vara.

Producerad uteslutande på svenska äpplen gör den sig lika bra som aperitif, till asiatisk mat som till rejäla fläskrätter. Eller i en cooler med mycket is & Ginger Beer.

Bortom det rent tekniska så är Brännland Cider Pernilla Perle en kärleksförklaring. Till min hustru Pernilla & till svenska äpplen. Vi har velat fånga ett unikt svenskt cideruttryck och producerat Pernilla Perle med samma omsorg och hantverkskunnande som ett bra vin.

Brännland Cider Pernilla Perle hos Systembolaget.

Brännland Cider Pernilla Perle för Horeca hos Jakobsson och Söderström.

Andreas Sundgren Graniti VD/Cidermakare

Brännland Cider producerar iscider och cider på 100% svenska äpplen för en nationell och internationell marknad. Bolagets första årgång Brännland Iscider, ett isvin producerat på äpplen med sitt historiska ursprung i Kanada, släpptes 2012 och under 2015 släpptes Brännland Cider P, en helt ny och utpräglat svensk pärlande cider. Produktionen är förlagd i utanför Umeå i Västerbotten.