21 augusti, 2017

Save The Date Skördefest/Harvest feast – Röbäcksdalen, 17 September 2017

Hej alla,

Tillsammans med SLU och Umeå kommun bjuder vi in till den första årliga skördefesten i vår odling på Röbäcksdalen. Söndagen den 17:e september mellan 12 och 16 dukar vi upp mat och dryck, visar runt i odlingen och delar ut adoptionsdiplom. 

Fullständig inbjudan med all information landar hos dig om ca en vecka. I den kommer all information som du behöver för dagen att finnas. Tills dess Save the date. Om du har frågor kring dagen innan själva inbjudan är skickad maila oss på: info@brannlandcider.se 

Inbjudna till Skördefesten är endast träd-adoptörer och de som har fått ett träd i odlingen på Röbäcksdalen. 

Väl mött,

/Andreas Sundgren Graniti, Brännland Cider

Hey,

Together with Umeå kommun and the Swedish agricultural University, SLU we invite you to our first annual harvest feast at our orchard at Röbäcksdalen. On September 17th between 12 and 4 pm we’ll show you around the orchard, hand out adoption diplomas and make sure there’s food and drinks enough to go around. 

Full invitation will be sent out in about a week from now. The invitation will contain all the information you need for the day. Until then Save the date. If you have any questions before the invitation is sent out e-mail us at: info@brannlandcider.se

Invited to the harvest feast are only tree-adopters and receivers of a tree adoption in the Röbäcksdalen orchard. 

Looking forward to seeing you all there.

/Andreas Sundgren Graniti, Brännland Cider