01
oktober
2017

Buteljering

Mellan 1:a och 15:e oktober filtrerar och buteljerar vi ny cider från Brännland Cider.

Brännland Cider, Västerbotten.