Pressmeddelanden 19 september, 2017

Brännland Ciders första skördefest på Röbäcksdalen, Umeå

I november 2016 genomförde Brännland Cider en så kallad crowd funding kampanj för anläggningen av en äppelodling på Röbäcksdalen i Umeå. Syftet, bortom att anlägga en odling för bolagets ciderproduktion var att knyta lokalsamhället, privatpersoner såväl som företag närmare bolagets vision om en kvalificerad råvaruproduktion i Umeå och Västerbotten, att lyfta stadsnära odling och att visa en positiv bild av de möjligheter som en produktion och förädling av frukt och bär i Västerbotten kan föra med sig. Kampanjen blev framgångsrik och finansieringsmålet uppnåddes på de 30 kampanj-dagarna.

I samband med kampanjen lovade Brännland Cider, som ett sätt att belöna träd-adoptörerna, att anordna en årlig skördefest på plats i odlingen på Röbäcksdalen. Den första årliga skördefesten genomfördes, i samarbete med Umeå Kommun och SLU, söndag den 17:e september. 

200 personer hade anmält sig till festen, där Brännland Cider bjöd på lokalt producerad mat från Brännlands Wärdshus och familjen Hansens Charkuteri och förevisade sin första äppelodling, starten på bolagets vision om en Västerbottnisk terroir för cider och iscider. 

Andreas Sundgren Graniti, Brännland Cider

– Vi hade en fantastisk dag ute i odlingen. Våra adoptörer fick se den första äppelodlingen i Västerbotten i modern tid och på så sätt skapa en ännu närmare koppling både till vår vision om cider-produktion av internationell klass i Västerbotten och till det jordbruk och den försöksanläggning som drivs av SLU och faktiskt är beläget centralt i Umeå. 

Vi vill ju visa att det går att tänka nytt och annorlunda och att det till synes omöjliga kan vara genomförbart. På så sätt skapar vi inte bara förankring för vår bild av framtiden utan kan kanske också hjälpa till att förändra den bild vi själva, som Västerbottningar, har av både vårt inre och vårt yttre landskap. 

Nästa år hoppas vi att kunna bredda evenemanget ytterligare, koppla samman fler aktörer och utveckla innehållet med inslag från andra delar av världen. 

Vi vill passa på att särskilt tacka både de organisationer som Umeå kommun och SLU som möjliggjort genomförandet av själva festen men förstås också alla de adoptörer, enskilda och företag som bidragit till att genomföra projektet som helhet. 

Under det kommande året planerar Brännland Cider att genomföra ytterligare en crowd funding kampanj för kommande äppelodlingar i samma område. 

Brännland Cider produces cider using 100% Swedish apples for a national and international market. The company's first vintage, an ice cider produced in the Swedish county of Västerbotten, not far from the arctic circle, using Swedish apples in adherence to the denomination set in the  country of origin of ice cider, Canada, was released in 2012. 

Distributors worldwide:

Sweden, Jakobsson och Söderström, http://www.js-vin.com/
Denmark, Vinkompagniet, http://www.vin-kompagniet.dk/
Norway, Great Grape, http://greatgrape.no/en/

Switzerland, Millesime Siegenthaler Freres, http://www.lemillesime.ch/fr/
France, CDP Fine Wines, http://www.cdpfinewines.com/
Belgium, Best Caviar, http://www.bestcaviar.be/
UK, Nordic Nectar, http://www.brannlandcider.co.uk/

USA, Skurnik Wines, http://www.skurnik.com/