8 november, 2018

November 2018: Rapport från äppelodlingen på Röbäcksdalen/Orchard report from Röbäcksdalen

SE

Vi är i början av november och årets arbete i äppelodlingen på Röbäcksdalen börjar nå sitt slut. 

Efter den värsta sommartorkan sådde vi in en täckgröda mellan raderna för att binda näring i marken och göra det svårare för ogräset att växa under kommande år.

Under den senaste veckan har vi utrustat en del träd med nya gnagskydd och alla har fått nya, lite kraftigare stolpar så att de står stadigt inför vinterns vindar.

I morse var vi ute i odlingen för att hälsa på våra träd. Den låg inbäddad i en dimma mjuk som ett vintertäcke över marken som skiftade i grå och gröna nyanser. Tack för att vi fick ännu ett år. 

ENG

We’re in the beginning of November and the work in the orchard at Röböcksdalen is winding down.

After the worst of the summer heat and draught was over in August we sowed a cover crop between the rows to bind nutrients and make it harder for the weeds in the years to come.

In the last week we’ve equipped the trees that needed it with new rodent protection and all the trees were given heavier stakes to lean on in the winter winds.

This morning we were out in the orchard to visit. It was enveloped in a fog that hugged the ground like a winter duvet in shades of grey and green. Thank you for giving us another year.