16 april, 2021

Sakernas tillstånd, Brännland Cider mars 2021

Här finns en filmad version av Sakernas tillstånd, mars. 

Sakernas tillstånd är en regelbunden rapport från Brännland Cider som beskriver just det. Vi har underhållit er med information med varierande intensitet genom åren och nu är det tänkt att det ska ske med större regelbundenhet. Sakernas tillstånd således.

I mars har vi befunnit oss i rött läge i ett år i den meningen att vi sedan 12 månader tillbaka har släppt alla planer och tankar på finansiella resultat eller ekonomisk tillväxt och bara fokuserat på överlevnad. Under det gångna året har vi sett kolleger i andra delar av världen bromsa sin verksamhet till nästan noll och i vissa fall trillat över kanten och tvingats lägga ner.

Brännland Cider överlever och lever. Men vi har varit tvungna att ta fram våra mest kritiska glasögon och granska alla muttrar och skruvar. Vad är det som är helt nödvändigt att göra och hur upprätthåller man, trots att man snabbt måste välja bort saker som annars skulle vara självklara, en grundläggande verksamhet som också utvecklas, ja kanske till och med fokuserar än mer på utveckling?

Ett av de första besluten vi tog förra våren var att producera en betydligt mindre årgång 202o än normalt. Syftet var och är att spara kassaflödet i en situation där ett företag som vårt förlorat hela restaurangförsäljningen i hemmamarknaden och av samma orsaker all export, sektorer som tillsammans utgör en stor del av vår omsättning, men också att vi förstås inte kan producera på full kapacitet när vi tvingats korttidspermittera samtliga medarbetare.

Det betyder att den mängd iscider vi producerar av 2020 års äpplen är i det närmaste symbolisk, tänkt att vara en platshållare i årgångsvertikalen, snarare än en kommersiell produkt.

Som ett resultat av att vi valde att producera en stor årgång 2018 och en relativt stor årgång 2019 (även om den var mindre än året innan) kan vi upprätthålla försäljningen trots 2020 års symboliska status.

Vårt val är ett bra exempel på hur den verklighet vi står inför och de beslut den tvingar fram rör sig vidare som en våg genom en hel kedja; från oss till alla de delar av råvarukedjan som berörs av vår produktion.

Tack och lov har vi haft kvar vår position på Systembolaget men söta viner har inte följt med den uppgång i övrigt som privatkonsumtionen av alkohol beskrivit under året. Som folk har vi bunkrat vissa typer av sprit och lådvin och, naturligt och rimligt, valt att inte njuta av de saker som är mindre rationella till sin natur eller sådant som annars njuts vid större sammankomster. Söta viner tillhör den senare kategorin.

Men krisen (för den går inte att beskriva på något annat sätt) har som sagt även satt sökljus på vad det är vi sysslar med, kärnan av vad vi gör och vill och det försöker vi att vara tacksamma för. Vi, som de flesta andra, rullar med förändringen istället för att kämpa emot den. Vi har givits tid att ställa oss lite utanför alltihop, att diskutera vilka vi vill och ska vara.

Därför kommer 2021 att bjuda på nya rörelser från oss. Vi har byggt nya lösningar digitalt för att nå kunder i våra exportmarknader när den traditionella distributörsstrukturen (precis som konsumenterna) åtminstone tillfälligt överger allt som inte är ”the bare bones” vad gäller vindrickande.

En sådan sak är det fokus vi kunnat lägga på det projekt vi fick beviljat av Jordbruksverket och EIP-agri (EU:s fond för innovation och produktivitet inom jordbruk) i december 2019. Projektet syftar till att, i samarbete med jordbrukare runt om i norra Sverige, etablera 10 hektar äppelodlingar, fröet till en ny jordbrukssektor i norr och en del av vår ambition att skapa en ny nordisk vin-tradition med grunden i vår övertygelse om att det går att producera äppelviner från en nordisk terroir som är bra nog att konkurrera med druvviner av samma typ. Projektet har mötts av intresse och entusiasm från potentiella odlare och under innevarande år inleder vi etableringen enligt och lite före, projektplanen.

I mars har vi också blendat och buteljerat Brännland Iscider 2019. Årgången är ett avsteg från tidigare år såtillvida att 2019 skiljde sig så markant från 2018 som äppelår i Sverige. Där 2018 var varmt och generöst på alla sätt, en rekordskörd, var 2019 det motsatta, svårt vårväder vid blomning och pollinering, en svag skörd. 2019 var som en suck, en utandning, från äppelträd som året innan hade producerat den bästa svenska äppelskörden på decennier. Även äppelträd behöver vila.

Som konsekvens fick vi en betydligt mindre volym äpplen att arbeta med 2019 så för att hålla ihop balansen mellan råvara, arbetsinsats och färdigt vin beslutade vi oss för att ta ut vårt råmaterial på lägre sockerhalt än normalt.

Resultatet är ett vin som är ett avsteg och vi tror inte att det avsteget är tillfälligt. Precis som det gångna året tvingat oss att göra mer med mindre överlag så presenterar sig 2019 års iscider som ett vin ännu närmare isciderns kärna, eller själ om man så vill, och vi är mer än nöjda med att stanna i det nya uttrycket. Mer av mindre.

Vid buteljering är 2019 ett lätt och skirt vin, något jag skrev om förra våren, som just nu visar mer vita blommor än tung äpplighet. Drickbart direkt men med stark integritet. Vi har valt att buteljera vinet ganska knutet och stängt för att det ska få än mer livslängd på flaska. 25.000 buteljer knappt. Trots 2019 års lätthet bär det på en stor koncentration och intar sin plats väl bredvid till exempel Claim by Brännland Cider så att de båda kan njutas som två vitt skilda viner.

Apropå det, Claim by Brännland Cider har, från och med 1:a mars, återintroducerats i Systembolagets fasta sortiment för minst 12 månader framåt. Vi har sänkt priset för att göra den än mer tillgänglig.

Claim är en lättare iscider och kanske ett bra sätt att pröva iscider för första gången. Det är värt att påpeka att Claim, trots att den förstås innehåller alkohol, innehåller mindre alkohol än de flesta viner, söta eller torra, något som inte ska tas som intäkt för att dricka mer eller i fel sammanhang, men som öppnar för lättare njutning i små mängder.

Under året har vi också aktivt fasat ut viner som inte längre tillhör vår kärna. Just Cider såldes ut sommaren 2020 och kommer inte åter; Brännland Cider Perle är också på sin sista vers i sin nuvarande form. Vi fortsätter att sälja den fram till dess att vårt lager av 2017 och 2018 är slut och sedan är den historia. Från och med i år är vi uteslutande en iscider-producent. Vi fokuserar helt på det som utgör vår särart, på det som våra äpplen gör bäst, på det som vårt klimat lämpar sig bäst för.

Så vad då med 2020? Vi extraherar och producerar alltså en liten mängd iscider men större delen av 2020 ska användas till att bedriva prov-jäsningar för nya viner från Brännland Cider. Kanske får vi avslöja mer redan i år. Det vi ger oss på är delvis inte helt enkelt att åstadkomma, om det alls går. Spännande är det hur man än ser på det och utan pandemin skulle vi, paradoxalt nog, kanske inte haft bandbredd eller tid att tänka och pröva tankarna. Något gott måste tillåtas komma ur allt det trista som 2020 hade med sig.

Under mars har teamet på Brännland Cider dessutom utökats med ytterligare en person. Under våren återkommer vi med presentationer av samtliga i vårt förnyade team. Något vi varit dåliga på att göra genom åren. Märkligt eftersom ingen verksamhet är mer än de som driver den.

Tills vi hörs igen, ta hand om er, håll ut och njut av de små sakerna, de få saker vars värde håller över tid.

/Andreas Sundgren, grundare, Brännland Cider