Nyheter 31 augusti, 2021

Brännland Cider och Elsanta etablerar gemensam äppelodling på Österlen

Som ett led i arbetet med att skapa en ny äppel- och nordisk vinterroir i Sverige etablerar Brännland Cider och Elsanta sin första gemensamma äppelodling på Österlen i Skåne.

Odlingen ingår i det EIP-agri-projekt, Commercial and Productive Apple Growing in a Northern Climate, som Brännland Cider driver för att etablera kommersiella äppelodlingar i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland, och ska tjäna som sydlig jämförelseyta i projektet.

I ett bredare perspektiv är odlingen en del av Brännland Ciders arbete med att forma och förfina svenska äpplens uttryck i ett dessertvin som kan konkurrera med de bästa motsvarande druvvinerna.

Andreas Sundgren, grundare, Brännland Cider

Vi har haft ett nära samarbete med Elsanta under ett antal år och dialogen med dem om råvaran har varit en viktig del av vårt kvalitetsarbete. Det här är nästa naturliga steg i det samarbetet. Tillsammans kan vi förnya svensk äppelodling med fokus på att odla en råvara specifikt för vinproduktion. Vi börjar med en liten yta, men ser framför oss en expansion inom en snar framtid.

 

Niclas Johansson, VD, Elsanta

Jag ser det som ett intressant projekt som kan ge oss mer kunskap om odling i annat klimat än vad vi är vana vid. Vi har under dom senaste åren haft tidiga vårar med köldknäppar i blomningen och vi vet inte om det är en följd av ett förändrat klimat. Samarbetet med Brännland Cider ger oss möjlighet att finna äppelsorter som blommar senare och utvecklas annorlunda och en nyckel i att möta de utmaningar som ett förändrat klimat förr eller senare kommer att presentera.


Fakta Brännland Ciders terroir-projekt

“Commercial productive apple growing in a northern climate – innovation for new climate resilient agriculture in northern Europe” är ett projekt finansierat av EIP-agri, det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruk.

Projektet ska etablera 10 hektar kommersiellt gångbara äppelodlingar, ca 12.000 äppelträd, i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Projektet löper från 2020 till 2023 med en sammantagen budget på 10.7 miljoner kronor.