Vinnare Embla Food Awards 2021
Nyheter 22 juni, 2022

Andreas Sundgren, Brännland Iscider, utsedd till årets livsmedelsentreprenör i Norden

Vid en prisceremoni i Oslo utsågs Andreas Sundgren och Brännland Iscider till årets livsmedelsentreprenör i Norden.

Priset delades ut av EMBLA, the Nordic Food Awards, ett pris som strävar efter att stärka och synliggöra nordisk mat i Norden och internationellt och de innovativa människor som utvecklar och producerar den.

Instiftare av priset är NBC, The Nordic Farmers Council, en samarbetsorganisation för lantbrukarorganisationer i de nordiska länderna samt Nordiska ministerrådet.

Juryns motivering löd,

”Andreas Sundgren founder of Brännland Cider, has created a high-quality ice cider driven by the unique terroir of Swedish apples. He has through hard, consistent and sustainable work built a strong audience in his home market as well as internationally, a platform from which the company grows further both in terms of quality and value. The products carry a strong story of perseverance and uniqueness, their origins and methods where the specific Nordic landscape is a central player, creates, maintains, and develops exclusivity. Brännland Ciders produces several varieties of ice cider for the domestic and international market served in Michelin star restaurants all over the world.

Andreas Sundgren,

Det är en stor ära både att ha nominerats i ett sådant startfält som EMBLA har samlat med fantastiska risktagare, innovatörer och entreprenörer och att utses till vinnare ännu större. Om man ska titta på de företag, organisationer och individer som var nominerade överlag så finns anledning att vara optimistisk vad gäller utvecklingspotentialen i nordisk livsmedelsindustri. Jag hoppas att EMBLA som helhet kan bidra till att de respektive nationerna i samarbetet stöttar sina livsmedelsproducenter ytterligare med alla till buds stående medel. Många av producenterna som jag träffade under prisceremonin kommer att ha en grundläggande roll i att göra vår region mer självförsörjande vad gäller livsmedel. De behöver fungerande lagrum att arbeta och utvecklas i, en offentlig sektor som prioriterar deras produkter framför andra och ett handelsled som i högre utsträckning delar med sig av sina marginaler till primärproducenter och förädlare. I det kan ett pris som EMBLA med breda och starka kopplingar till både politik och vardag, vara avgörande viktigt.


Kontakt EMBLA Food Awards

Norge, Kari Marte Sjøvik, Projektledare, kari.marte.sjovik@bondelaget.no
Sverige, Auni Hamberg, Näringspolitik och Företagande 

Lantbrukarnas Riksförbund, auni.hamberg@lrf.se