sakernas tillstånd
24 oktober, 2023

Veraison – sakernas tillstånd hösten 2023

Inom vinodling betecknar termen ”veraison” det stadium då druvan går från att växa, bildas, till att mogna. Man brukar förenklat säga att veraison är den punkt vid vilken en vindruva ändrar färg.

 

Äpplen och vindruvor delar i många stycken karaktäristik. Äpplen föds, precis som druvor, gröna, och får färg först när mognadsfasen inleds. Färg är inte det enda tecknet på mognad, varken hos äpplen eller vindruvor, men för båda grödorna är skiftet från gröna till rödare toner en av de första viktiga signalerna på att bonden behöver följa sin kommande skörd lite mer intensivt, mäta sockerhalter, bedöma sensorik och fundera på bästa tiden för skörd.

Kan man tala om veraison när man talar om äpplen? Det skulle kunna få samma effekt som påståendet att ett vin gjort på äpplen också kan vara ett vin. Åsikter som spänner från entusiastiska bifall över ett överseende skrockande till nästintill sociopatiska beteenden.

Det spelar mindre roll. Om vindruvor och äpplen delar egenskapen att färgskiftning från gröna till röda toner är signifikant för inledande mognad så behöver man inte egentligen tycka något alls. Uttrycket veraison torde vara tekniskt korrekt.

I år, 2023, har vår första stora odling ute på Röbäcksdalen plockats för tredje gången men det är först det här året som skörden på allvar kunnat räknas i ton. Låt mig påminna om, därför att jag gillar att gnida in det, att det här är äppelträd som inte egentligen kan existera och därför än mindre producera frukt i tonnage. Tage Danielssons korta monolog om reaktor-olyckan i Harrisburg framstår som lämplig.

Oavsett vad man eventuellt uppfattar som sannolikt eller sanning så är årets skörd avsevärt större än tidigare års. Av de mer än femtio äppelsorter vi prövar på en dryg hektar är det flera som på allvar startar sin produktiva fas och många av våra träd kan nog till och med betraktas som fullt ut producerande för första gången i år.

Sedan etableringen 2016 har odlingen på Röbäcksdalen varit en provyta i stor skala, ett sätt att undersöka om och hur äpplen kan odlas med vinproduktion som slutmål i vad som betraktas som ett extremt klimat. Vi har förstås begått en mängd misstag, haft tur och otur men har löpande dokumenterat, diskuterat, värderat och sedan justerat och justerat och justerat.

Nu skiftar odlingen från att vara en experiment, utbildnings och visnings-yta till att bli en producerande odling vars skördeuttag representerar ett reellt ekonomiskt värde. Röbäcksdalen som odling betraktat mognar alltså också, bekänner färg om man så vill. Veraison.

Det hävdas ännu med regelbundenhet att en äppelodling i norra Sverige aldrig kan komma upp i samma tonnage som en odling i Sveriges traditionella äppelodlingstrakter och att det därför är omöjligt att skapa en rimlig ekonomi i sagda nordliga odling. Det är en begriplig tanke även om logiken att det är just en äppelodlings geografiska placering på en nord-sydlig axel som avgör om den är lönsam eller inte är svag helt enkelt eftersom mycket få äppelodlingar i Sverige kan sägas vara lönsamma i dagsläget oavsett var de råkar vara belägna. På det följer att det inte spelar särskilt stor roll hur produktiv en hektar äppelträd är. Den är bara mer eller mindre olönsam.

Vårt mål i den norra delen av landet är förstås hög produktivitet under kvalitativa förhållanden men tiden är det enda som kommer att kunna vederlägga några teorier, idéer eller uppfattningar om ett eventuellt utfall. Det vi däremot kan säga med säkerhet redan nu är att den större – men trots det, i jämförelse med en konventionell odling, ännu mycket blygsamma – skörd som vi fått ut på Röbäcksdalen i år i omsättning närmar sig eller passerar en fullt producerande hektar i Skåne vars mål det är att leverera frukt till dagligvaruhandeln. På marginalsidan lämnar den västerbottniska hektaren redan den skånska efter sig i dammet.

En hektar äppelodling i Västerbotten vars frukt ska nyttjas uteslutande till produktion av iscider behöver alltså inte vara i närheten av lika produktiv som en hektar äpplen i Skåne för att omsätta avsevärt större summor och skapa riktiga marginaler. Skulle den trots allt närma sig samma produktion som den skånska ytan så är skillnaden i den finansiella ekvationen nästintill svindlande stor. Osannolikt stor skulle några kanske säga. Jag hänvisar åter till Tage Danielsson. Att kollektivt hoppas eller intala sig att något inte har hänt eller inte kan hända är oftast dåligt skydd mot det faktiskt inträffade.

Under 2024 tar vi nästa steg i utvecklingen av fruktodling i norr med fokus på iscider. Vi vill ta nya risker och skörda större belöningar. Jag återkommer kring det.

Apropå mognad; i början av september blev den kommande årgången av Brännland Iscider Barrique, 2021, äntligen klar i fat. Det tog tid den här gången. Till att börja med eftersom vi medvetet skiftade mot längre lagring och gick över till att bara arbeta med stora fat i samband med 2021 vilket sänker mognadstakten. Vinerna vi fatade från 2021 var dessutom på många sätt extrema och behövde tid att komma samman. Resultatet är en tung iscider med 220 gram restsötma per liter och en matchande syra på nästan 21 gram. En blend av 50% Mutsu (tung sötma) och 50% Belle De Boskoop (tung, vinös syra). Vi har aldrig buteljerat en så kraftfull iscider i volym.

Men nu är Barrique 2021 alltså i flaska och nådde Systembolagets hyllor i oktober.

På tur följer sedan två viner, båda med släpp den 3:e november. Först återkommer Ember för tredje året i rad. Årets Ember är mjukare i syran, lättare på alkoholen och toppas av mer traditionella julkryddor än tidigare år. Kardemumma kanske den mest framträdande tonen, flankerad av kanel och kryddnejlika. God att dricka varm som kall.

Samma dag som Ember kommer också Brännland Apple Ice 2021 på helflaska i en begränsad upplaga om 1200 flaskor som en del av Systembolagets exklusiva sortiment. Vi släppte 480 flaskor av 2020 i slutet av november förra året och de gick åt på ett par dygn så det kan vara bra att inte vänta med att lägga sin beställning eller med att besöka ett systembolag som har den på exklusiva hyllan.

Vi avslutar året med att det vin som förut hette Claim By Brännland Cider och som döptes om till Brännland Apple Ice 2018 i maj byter årgång och flaskform. Vi har buteljerat Apple Ice i den version som de av er som köpt helflaskan tidigare smakat, men för 2022 även i en halvflaska.

Brännland Apple Ice 2022 kommer alltså i en vacker 375 ml Riesling-flute (samma flaskform som helflaskan) och årgången är precis som sin äldre syster Brännland Iscider 2022 något rikare. Fortfarande samma grundläggande balans mellan socker, syra och alkohol som i 2020 och 2021 men snäppet mer tyngd.

Andreas Sundgren signatur

Grundare Brännland Iscider