26 juni, 2017

Fakta Röbäcksdalen

Röbäcksdalen, en jordbruksslätt i nära anslutning till Umeå centrum, är en av norra Sveriges äldsta kontinuerligt brukade jordbruksmarker.

I oktober 2016 planterade Brännland Cider 1000 äppelträd på Röbäcksdalen. Odlingen finansierades i samarbete mellan privatpersoner, offentliga institutioner, akademin och lokala företag i en crowd funding kampanj som genomfördes i november 2016 via Kickstarter. I kampanjen bjöds privatpersoner, företag och institutioner in att adoptera och namnge ett äppelträd i odlingen. Varje träd är alltså kopplat till en enskild person med målet att knyta lokalsamhället närmare Brännland Ciders vision.

Projektet är starten på en ny iscider-terroir i norra Europa, en ny nordisk vintradition och jordbruksgren i norra Sverige och berör vitt skilda delar av samhället såsom stadsnära odling, turism och hållbart arbetsskapande för framtida generationer.

• Äppelodlingen på Röbäcksdalen omfattar 1000 fristående äppelträd med ryskt, finskt och svenskt ursprung.
• Äppelsorterna är utvalda utifrån sin härdighet och sina sensoriska egenskaper med målet att utgöra en naturlig blend för produktion av iscider och cider.
• Drygt 360 personer och företag från Umeå, Sverige och övriga världen har bidragit för att anlägga äppelodlingen på Röbäcksdalen.